groep4
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Les 02a De zondeval (Gen 3) PP
Kaïn en Abel Genesis 4: 1-15
De Ark van Noach 02 (PP)
Noach en de ark Genesis 6: 9 - 9:17
Abram naar Kanaän Genesis 11:27 - 13: 4
Abram en Lot scheiden van elkaar Genesis 13
Hagar en Ismaël Genesis 16
Belofte aan Abram Genesis 15
God verschijnt aan Abraham bij Mamre Genesis 18
De verwoesting van Sodom en Gomorra Genesis 19: 1-29
De geboorte van Izak en het offeren van Izak Genesis 21: 1-7, Genesis 22: 1-19
Izak trouwt met Rebekka Genesis 24: 1 - 66
Jacob en Ezau Genesis 25: 19 - 34
Jacob ontvangt de eerstgeboortezegen Genesis 27: 1 t/m Genesis 28: 5
Jakob in Bethel Genesis 28: 1 - 22
Jakob bij Laban, Rachel en Lea Genesis 29: 1 - 35
Jakob terug naar Kanaän Genesis 30: 1 t/m Genesis 31: 55
Ontmoeting en verzoening met Ezau Genesis 32: 21 t/m Genesis 35: 28
Jozef en zijn dromen Genesis 37: 1-11
Jozef verkocht naar Egypte Genesis 37: 12-36
Jozef in het huis van Potifar Genesis 39: 1-20
De schenker en de bakker dromen Genesis 40: 1-23
De Farao droomt Genesis 41: 1-26
Jozef wordt onderkoning Genesis 41: 47-57
Jozefs broers gaan naar Egypte Genesis 42: 1-38
Jozef maakt zich aan zijn broers bekend Genesis 43-46
Naomi en haar schoondochters Ruth 1
Ruth op de akker van Boaz Ruth 2
Ruth trouwt met Boaz Ruth 3 en 4
Esther wordt koningin Esther 1 t/m 3
Esther probeert de Joden te redden Esther 4 t/m 6
Esther redt haar volk Esther 7 t/m 9
De toren van Babel Genesis 11: 1-9
Job
Daniël aan het hof in Babel Daniel 1
De eerste droom van Nebukadnezar Daniel 2
De vurige oven Daniel 3
Gods oordeel over Belsazar Daniel 5
Daniel in de leeuwenkuil Daniel 6
De geboorte van Mozes Exodus 1: 8 - 2: 10
De vlucht van Mozes Exodus 2: 11-23
Mozes en het brandende braambos Exodus 3 - 4
Mozes en Aäron voor Farao Exodus 4: 29 t/m Exodus 7: 16
De eerste zeven plagen Exodus 7 t/m 9
De laatste drie plagen Exodus 10 t/m Exodus 12
De uittocht uit Egypte Exodus 13: 7 t/m Exodus 15: 21
Voedsel en water in de woestijn Exodus 15: 22 t/m Exodus 17: 7
Strijd tegen de Amalekieten Exodus 17: 18 t/m Exodus 18: 16
Mozes op de berg Sinaï Exodus 19 t/m Exodus 24
De bouw van de tabernakel Exodus 25 t/m Exodus 40
De 12 verspieders Numeri 13: 1 t/m Numeri 14: 45
De koperen slang Numeri 13: 26 t/m Numeri 14: 45, Numeri 20: 1 t/m Numeri 21:8
Rachab en de verkenners Jozua 2: 1 - 24
Doortocht door de Jordaan Jozua 3: 1 t/m Jozua 4: 24
(Advertentie)
(Advertentie)
De verovering van Jericho Jozua 6: 1 - 27
De nederlaag bij Ai en de diefstal van Achan Jozua 7: 1 - 26
De list van de Gbeonieten Jozua 9: 1 - 27
De slag bij Gibeon Jozua 10: 1 - 43
Debora en Barak Richteren 4 en 5
Gideon geroepen en Gideon krijgt een teken Richteren 6: 1 - 40
Gideon verslaat de Midianieten Richteren 7: 1- 25
De geboorte en het huwelijk van Simson Richteren 13: 1 t/m Richteren 14: 20
Simsons overwinning op de Filistijnen Richteren 15: 1 - 20
Simson en Delila en het einde van Simson Richteren 16: 4 - 31
De geboorte van Samuel 1 Samuel 1: 1 - 28
De roeping van Samuel 1 Samuel 2: 1 t/m 1 Samuel 4: 22
Saul verslaat de Amalekieten 1 Samuel 15: 1 - 35
David tot koning gezalfd en David aan het hof 1 Samuel 16: 1 - 23
David en Goliath 1 Samuel 17: 1 - 58
Vriendschapsverdrag tussen Jonathan en David 1 Samuel 18: 1 t/m 1 Samuel 20: 42
David spaart Saul 1 Samuel 22: 1 -2, 1 Samuel 23: 1 t/m 1 Samuel 24: 22
Edelmoedigheid van David tegenover Mefiboseth 2 Samuel 9: 1 - 13
David brengt de ark naar Jeruzalem 2 Samuel 5: 1 - 2 Samuel 6: 23; Kronieken 11, 13 en 15
David en Bathseba 2 Samuel 11: 1 t/m 2 Samuel 12: 25
Elia bij de berg Krith 1 Kon. 17:1-9
Elia bij de weduwe in Zarfath 1 Kon 17:7-16 en 1 Kon 18: 1
Achab koning - Elia en de profeten van Baäl 1 Koningen 16: 29 - 1 Koningen 17:1; 1 Koningen 18: 1 - 46
Achab en Naboth 1 Koningen 21: 1 - 29
Elia wordt weggenomen 2 Koningen 2: 1 - 17
Elisa en de vrouw uit Sunem 2 Koningen 4: 8 - 37
Naäman door Elisa genezen 2 Koningen 5: 1 - 27
Nehemia 1-2